Treści dostępne w serwisie zostały stworzone w komercyjnej współpracy z miastami

European Cities & Regions of the Future to ranking, w którym porównywane są zasługi i potencjały europejskich miast oraz regionów pod względem gospodarczym, finansowym oraz biznesowym. Wrocław zwyciężył w aż czterech kategoriach.

Stolica Dolnego Śląska zajęła pierwsze miejsce w czterech kategoriach.

Stolica Dolnego Śląska zajęła pierwsze miejsce w kategorii miast średniej wielkości. Okazała się również najbardziej przyjazną lokalizacją dla biznesu, ośrodkiem z największym potencjałem ludzkim oraz najlepszym miejscem do życia.

Ranking fDi European Cities and regions of the Future jest opracowywany przez fDi Inteligence - pismo z grupy Financial Times, specjalizujące się w inwestycjach zagranicznych. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Wrocław zajęła pierwsze miejsce w kategorii miast średnich za przyjazność dla biznesu, a ponadto był trzeci wśród wszystkich miast średniej wielkości. W tej ostatniej kategorii zanotował zatem cenny awans.

W zestawieniu porównano najbardziej obiecujące kierunki inwestycyjne w całej Europie. Ocenie poddano 330 miast podzielonych na pięć kategorii ze względu na liczbę mieszkańców, a także 141 regionów Starego Kontynentu podzielonych na trzy grupy – regiony duże, średnie i małe. Miasta i regiony zostały także poddane ocenie w pięciu następujących podkategoriach: potencjał gospodarczy; przyjazność dla biznesu; łączność; kapitał ludzki i styl życia oraz opłacalność inwestycji.

Miasta średnie to w rankingu te mające od 200 do 750 tys. mieszkańców, choć według naukowców Uniwersytetu Wrocławskiego ludzi tworzących naszą społeczność jest już blisko 900 tys.

- Jestem ogromnie dumny, że Wrocław po raz kolejny został doceniony w prestiżowym rankingu FDI Intelligence. To wyjątkowe wyróżnienie potwierdza, jak istotną rolę dynamicznego ośrodka biznesowego pełni Wrocław na arenie międzynarodowej. Jest to efekt pracy i wysiłków całej społeczności. Nasze zaangażowanie w rozwój społeczno-gospodarczy, strategiczna lokalizacja, wykształcona i kreatywna kadra, a także warunki życia czynią Wrocław niezwykle atrakcyjnym miejscem dla inwestorów z każdego zakątka globu – podkreśla Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

W tegorocznym rankingu European Cities & Regions of the Future w kategorii dużych miast triumfował Frankfurt, natomiast wśród małych liderem jest Luksemburg.

Źródła: Wrocław