Treści dostępne w serwisie zostały stworzone w komercyjnej współpracy z miastami

Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska kontynuuje działania w ramach zadania „H2Obieg – projekt edukacyjny o obiegu wody w przyrodzie i o wpływie człowieka na retencję wód opadowych”.

Celem projektu jest ukształtowanie proekologicznej postawy młodych uczestników zajęć.

Uczniowie z Aglomeracji Wrocławskiej, którzy uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych w Hydropolis, zaproszeni zostali do udziału w konkursie realizowanym wspólnie z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Zadanie polega na analizie najbliższego otoczenia – terenu szkoły – i ocenie stanu istniejącego oraz zaproponowaniu rozwiązań, które można wprowadzić, aby poprawić sytuację w kontekście skutków zmian klimatycznych.

Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, w której udział wezmą również osoby oddelegowane przez PWr. Trzy klasy, które wykonają najciekawsze prace, zostaną zaproszone na zajęcia warsztatowe na terenie PWr.

Punktem wyjścia do realizacji zadania jest odpowiedź na istniejące problemy związane z pogarszającym się w wyniku działalności człowieka stanem środowiska naturalnego, a w szczególności przeciwdziałaniu zjawiskom związanym z nieregularnymi i gwałtownymi opadami atmosferycznymi, takimi jak lokalne podtopienia. Związane z tymi zjawiskami są również obserwowane zmiany klimatyczne, prowadzące do suszy i zmniejszającej się dostępność wody pitnej, co ma znaczące negatywne skutki zarówno dla życia człowieka wraz z jego otoczeniem, jak i dla dobrostanu środowiska naturalnego.

Celem projektu jest ukształtowanie proekologicznej postawy młodych uczestników zajęć poprzez przekazanie wiedzy o procesach dotyczących wody zachodzących na Ziemi oraz wpływie jaki człowiek ma na te procesy. Szczególnie w zakresie naturalnej retencji ulegającej znaczącemu ograniczeniu poprzez rozwój infrastruktury miast i wsi skutkujący coraz większym i stale powiększającym się stosunkiem powierzchni nieprzepuszczalnych czy o ograniczonej bioróżnorodności.

Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Źródła: Wrocław