Treści dostępne w serwisie zostały stworzone w komercyjnej współpracy z miastami

Pracownicy MPWiK mogą zadymić w twojej kanalizacji. Sprawdzą w ten sposób czy sieć kanalizacyjna i przyłącza działają prawidłowo. Ta technika pozwala także na wykrycie nielegalnego odprowadzania ścieków.

Pracownicy MPWIK sprawdzają w ten sposób nieszczelności instalacji

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu podczas kontroli wykorzystuje agregat dymotwórczy. Urządzenie służy sprawdzania, czy sieć kanalizacyjna i przyłącza działają prawidłowo. Tam bowiem gdzie są nieszczelności, tam pojawi się dym. Przed kontrolą w terenie pracownicy MPWiK wykonują analizę układu sieci kanalizacyjnej na mapie. W ten sposób typują odcinki sieci do kontroli. Jednocześnie przed rozpoczęciem kontroli zawsze zawiadamiają straż pożarną. Następnie pracownicy wyznaczają studnie rewizyjne, do których wprowadzany jest dym ze specjalistycznego generatora. Inspektor wykonuje dokumentację fotograficzną, podczas wydobywania się dymu i wizualnie ocenia efekty kontroli.

– Dym kierowany do sieci, jak i płyn do wytwarzania dymu są bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska. Jest całkowicie bezzapachowy – zapewnia Martyna Bańcerek, z MPWiK.

Zadymianie jest częścią kontroli sieci oraz przyłączy, do czego MPWiK S.A. ma prawo, dlatego kontroli nie można odmówić. Właściciel przyłącza może natomiast poprosić o możliwość uczestniczenia w inspekcji jako obserwator i o otrzymanie protokołu po kontroli. W ten sposób wykrywane jest także nielegalne odprowadzenie ścieków. Wówczas dym pojawia się tam, gdzie być go nie powinno. Przypomnijmy, że nielegalne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Źródła: MPWiK