Treści dostępne w serwisie zostały stworzone w komercyjnej współpracy z miastami

Stołeczne wodociągi są coraz bliżej osiągnięcia neutralności klimatycznej. W 2023 r. wyprodukowały prawie 60 tys. MWh energii elektrycznej z własnych, głównie odnawialnych źródeł. Ta ilość energii pokrywa jedną trzecią rocznego zapotrzebowania miejskiej spółki.

Wodociągi Warszawskie każdego dnia dostarczają mieszkańcom stolicy i niektórych ościennych gmin średnio prawie 350 mln litrów wysokiej jakości kranówki, a także odbierają i oczyszczają ponad 500 mln litrów ścieków.

Podstawowym odnawialnym źródłem energii są dla Wodociągów Warszawskich ścieki. Dokładniej mówiąc, biogaz wytwarzany w procesie fermentacji osadów ściekowych w trzech oczyszczalniach MPWiK: Czajka, Południe i Pruszków. W minionym roku spalanie biogazu pozwoliło uzyskać 49 tys. MWh energii elektrycznej.

Energię dostarczają również panele fotowoltaiczne zainstalowane na terenach Wodociągów Warszawskich. W zeszłym roku udało się w ten sposób uzyskać 5,5 tys. MWh. To wyraźny wzrost w stosunku do 1,8 MWh z 2022 r. Trzecim źródłem energii własnej jest turbina parowa zainstalowana w spalarni w zakładzie Czajka. Wodociągowcy zyskali dzięki niej kolejne 5,5 tys. MWh.

Biorąc pod uwagę średnie koszty prądu, dzięki wykorzystaniu własnych źródeł energii MPWiK zaoszczędziło w zeszłym roku ponad 56,7 mln zł netto. Wytworzone przez spółkę 60 tys. MWh energii elektrycznej wystarczyłoby, by zasilać przez rok 30 tys. gospodarstw domowych.

Spółka pracuje nad dalszym zwiększaniem produkcji energii i modernizuje pod tym kątem instalacje w swoich oczyszczalniach. MPWiK kończy obecnie modernizację oczyszczalni ścieków Południe, dzięki której zwiększy produkcję biogazu.

Wodociągi Warszawskie w ramach podpisanych listów intencyjnych z PGNiG Termika i Veolią Warszawa weryfikują możliwości odzysku ciepła ze ścieków komunalnych. Zaawansowane są prace nad instalacją do ogrzewania ciepłem ze ścieków wybranych budynków kampusu Politechniki Warszawskiej.

Wodociągi Warszawskie każdego dnia dostarczają mieszkańcom stolicy i niektórych ościennych gmin średnio prawie 350 mln litrów wysokiej jakości kranówki, a także odbierają i oczyszczają ponad 500 mln litrów ścieków. Odzyskiwanie z nich energii elektrycznej, cieplnej, a w przyszłości także surowców to filary transformacji spółki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Oczyszczone ścieki już teraz są wykorzystywane do chłodzenia, mycia urządzeń, podlewania zieleni i w celach przeciwpożarowych. Dzięki ostatnim inwestycjom spółka może efektywnie odpowiadać na wyzwania ekologiczne i ekonomiczne.

Źródła: Strefa Miast