Treści dostępne w serwisie zostały stworzone w komercyjnej współpracy z miastami

Ponad 245 tys. drzew zinwentaryzowano za pomocą mapy pni drzew na terenie zarządzanym przez m.st. Warszawę. To kolejne narzędzie zbierające dane, które posłużą do ochrony i dbania o miejską zieleń.

Baza zieleni w miejskim serwisie mapowym (mapa.um.warszawa.pl) została uzupełniona o nowe dane, które ułatwią pracę zarządcom zieleni

Baza zieleni w miejskim serwisie mapowym (mapa.um.warszawa.pl) została uzupełniona o nowe dane, które ułatwią pracę zarządcom zieleni. Mapa lokalizacji pni drzew to narzędzie, które w wersji cyfrowej zbiera informacje o drzewach znajdujących się na terenach zarządzanych i administrowanych przez miasto.

Od 2020 r. w miejskim serwisie mapowym dostępna jest mapa koron drzew, ale nie wskazuje, co znajduje się pod koroną drzewa. Takich bardziej szczegółowych danych dostarcza właśnie mapa pni. Wskazuje precyzyjną lokalizację drzewa, jego wysokość i obwód pnia. Na mapę nanoszone są rośliny o konkretnych parametrach: wysokości powyżej 2,5 m i obwodzie pnia powyżej 10 cm.

Dzięki mapie pni drzew zinwentaryzowano i zaktualizowano już dane ponad 245 tys. drzew. Zebrane do niej dane nie dotyczą terenów zarządzanych przez podmioty prywatne. Z uwagi na bogaty drzewostan nie obejmują również terenów, którymi opiekują się Lasy Miejskie Warszawa.

Obie mapy są źródłem szczegółowej informacji na temat stanu i kondycji warszawskich drzew. Ułatwią miejskim zarządcom zieleni prowadzenie dalszych inwentaryzacji i ustalenie harmonogramu przeglądów dendrologicznych, aby jeszcze lepiej chronić roślinność. Będą także pomocne przy realizacji obowiązujących standardów zarządzania zielenią m.st. Warszawy.

Standardy zarządzania zielenią m.st. Warszawy

Wskazują, jak dbać o zieleń podczas realizacji inwestycji. Ustalają jednolite zasady przeglądów i analiz dendrologicznych. Szczególną opieką miasto otacza pomniki przyrody. Każde z nich traktowane jest indywidualnie. Gruntownie badany jest stan jego zdrowia, prowadzone są prace pielęgnacyjne i zabezpieczające. Warszawa stale zwiększa liczbę drzew w mieście. W ciągu ostatnich lat posadzono ich ponad 630 tys.

Źródła: Strefa Miast