Treści dostępne w serwisie zostały stworzone w komercyjnej współpracy z miastami

Wyniki najnowszego badania potrzeb, postaw i opinii na temat jakości funkcjonowania miasta pokazują, że mieszkańcy stolicy bardzo dobrze oceniają Warszawski Transport Publiczny. Aż trzy czwarte badanych uważa, że to najlepszy sposób poruszania się po mieście.

Warszawski Transport Publiczny po zamieszaniu spowodowanym pandemią i obostrzeniami wrócił do równowagi.

Respondenci najbardziej zadowoleni są z jakości taboru, liczby przystanków i sieci połączeń. Aż 98 proc. z nich postrzega funkcjonowanie komunikacji miejskiej jako najważniejszy, obok bezpieczeństwa i czystości, obszar życia w mieście. Aż 88 proc. badanych uważa, że jest on dobrze zarządzany (33 proc. bardzo dobrze, a 55 proc. raczej dobrze).

– Warszawski Transport Publiczny to nie tylko oszczędność dla domowego budżetu, dbałość o środowisko naturalne, ale także coraz większa wygoda podróżowania. Dlatego sam często i chętnie z niego korzystam – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Spośród 77 proc. warszawiaków, którzy przemieszczają się do pracy, szkoły, na uczelnię, ponad połowa (52 proc.) deklaruje, że wybiera transport publiczny. To pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej regularnie. Większość z nich do celu dociera w nie więcej niż 30 min (do 15 minut – 12 proc, 16–30 minut – 41 proc.). Ponad 20 proc. badanych w ogóle nie musi dojeżdżać.

Osoby biorące udział w badaniu oceniały też różne aspekty funkcjonowania komunikacji miejskiej: częstotliwość kursowania, sieć połączeń, bezpieczeństwo w pojazdach, punktualność, czystość i temperaturę w środku pojazdów, informacje i oznaczenia dla pasażerów, jakość taboru. Okazuje się, że warszawiacy najbardziej zadowoleni są z: jakości taboru (81 proc.), liczby przystanków, dostępu i jakości informacji (po 80 proc. odpowiedzi), sieci połączeń i bezpieczeństwa w pojazdach (po 78 proc. zadowolonych). Najbardziej zadowoleni są jednak z ceny biletów, które… nie zmieniły się od 2013 r. i dziś są jednymi z najniższych w Polsce.

Warszawski Transport Publiczny po zamieszaniu spowodowanym pandemią i obostrzeniami wrócił do równowagi. Jednocześnie widać jednak, że w ostatnich latach zmieniły się nawyki komunikacyjne warszawiaków. W badaniu z września 2019 r. (przed pandemią), korzystanie z komunikacji miejskiej codziennie lub prawie codziennie deklarowało 55 proc. respondentów. W 2023 r. było to 44 proc. Mimo to ogólna liczba osób korzystających z Warszawskiego Transportu Publicznego zwiększyła się.

Tylko 5 proc. badanych zadeklarowało, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie podróżowało komunikacją miejską. W 2019 r. było to 8 proc. Jak to możliwe? Otóż wzrosła liczba osób korzystających z transportu publicznego przynajmniej raz w tygodniu – z 14 proc. w 2019 r. do 24 proc. obecnie. Minimalnie zwiększyła się także grupa osób podróżujących mniej niż raz w tygodniu (z 13 do 15 proc.) i mniej niż raz w miesiącu (z 10 do 11 proc.).

Wyniki badania wskazują na zmianę w sposobie poruszania się po mieście w godzinach nocnych. Autobusy nocne nadal mają swoich fanów – regularnie korzysta z nich ok. 1 proc. badanych (tylu samo co w 2019 r.), a przynajmniej raz w tygodniu ok. 3 proc. (więcej niż w 2019 r.). Większa jest jednak grupa osób, które nigdy nie skorzystały z nocnego autobusu – 71 proc. przy 67 proc. w 2019 r. Równocześnie Barometr Warszawski pokazuje, że zwiększyła się grupa osób podróżujących taksówkami na aplikację i to zapewne one przejęły część pasażerów autobusów linii N.

Jak wynika z badania, coraz więcej mieszkańców Warszawy – blisko 50 proc. (wzrost o ok. 13 proc. w porównaniu do 2019 r.) – korzysta z kolei, czyli Szybkiej Kolei Miejskiej, Warszawskiej Kolei Dojazdowej i Kolei Mazowieckich. Pociągami tych przewoźników można jeździć, korzystając z oferty wspólnego biletu. Regularnie jeździ nimi ok. 18 proc. respondentów.

Barometr Warszawski

Badanie to zlecił stołeczny ratusz, przeprowadziła je w połowie 2023 r. pracownia badawcza PBS. Część „Transport i mobilność” wykonano we wrześniu 2023 r. Na pytania odpowiedziało 3155 mieszkańców stolicy w wieku powyżej 15 lat ze wszystkich dzielnic. Wyniki pokazały, co jest dla warszawiaków ważne, z czego są zadowoleni i co można poprawić.

Źródła: Strefa Miast