Treści dostępne w serwisie zostały stworzone w komercyjnej współpracy z miastami

To dobra wiadomość dla każdego, kto myśli o tym, by retencjonować wodę. Poznań znów będzie dofinansowywać rozwiązania, które pozwalają zatrzymywać i ponowne wykorzystywać deszczówkę. Nabór wniosków rozpocznie się w drugiej połowie maja.

W tym roku na małą retencję miasto przeznaczy aż 1 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się w drugiej połowie maja.

– Każdy może oszczędzać wodę na własnej posesji. Wspieramy tych, którzy chcą przeciwdziałać pogłębiającym się zmianom klimatu – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Wśród licznych korzyści wynikających ze zwiększenia naturalnej retencji warto podkreślić chociażby poprawę lokalnego mikroklimatu i odciążenie sieci wodociągowej.

W tym roku na małą retencję miasto przeznaczy aż 1 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się w drugiej połowie maja. O dofinansowanie mogą starać się mieszkające w Poznaniu osoby prywatne, działający tu przedsiębiorcy, instytucje, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Grono osób, które mogą skorzystać z dotacji, poszerzono o użytkowników działek w rodzinnych ogrodach działkowych, właścicieli ogródków na terenie zarządzanym przez spółdzielnię czy wspólnotę. Dotacja może pokryć do 80 proc. kosztów. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe otrzymają do 50 tys. zł, pozostali do 6 tys. zł.

Aby wziąć udział w programie, nieruchomość musi znajdować się na terenie Poznania. Wnioskodawca musi być jej właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadać inny tytuł prawny do dysponowania nią. Pieniądze będą przyznawane na konkretne adresy. Oznacza to, że można będzie uzyskać dofinansowanie na więcej niż jedną nieruchomość.

Pieniądze będzie można przeznaczyć na zakup materiałów, montaż, budowę systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu, czyli naziemnego, podziemnego zbiornika na deszczówkę, pompy zanurzeniowej i elementów przyłączeniowych, a także prace służące modernizacji, usprawnieniu istniejącego systemu deszczowego.

Dotacje będą przyznawane według kolejności zgłoszeń wniosków aż do wyczerpania środków. Więcej szczegółów na temat programu i niezbędne dokumenty do pobrania na stronie: www.poznan.pl/malaretencja.

Źródła: Strefa Miast