Treści dostępne w serwisie zostały stworzone w komercyjnej współpracy z miastami

Spośród 129 projektów, w tym 87 dzielnicowych i 42 ogólnomiejskich, mieszkańcy
i mieszkanki Lublina wybiorą te, które trafią do realizacji w przyszłym roku.
Do rozdysponowania jest ponad 14 mln zł. Głosowanie w jubileuszowej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin rozpoczęło się 22 września i potrwa do 10 października.

100 mln zł i 266 zrealizowanych projektów to bilans dziesięciu lat Budżetu Obywatelskiego
Miasta Lublin.

– Budżet Obywatelski zajmuje szczególne miejsce w życiu Lublina i należy do najważniejszych procesów partycypacyjnych w naszym mieście. Jego istotnym elementem jest współdziałanie
i dialog towarzyszący przygotowywaniu projektów, głosowaniu i ich realizacji. To dzięki aktywności i determinacji mieszkanek i mieszkańców Lublina wspólnie poprawiamy jakość życia w naszym mieście. Dziękuję za to zaangażowane i zapraszam do udziału w głosowaniu w jubileuszowej edycji Budżetu Obywatelskiego. Inwestycje wskazane do realizacji przez społeczność lokalną są najlepiej wydanymi środkami publicznymi – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

100 mln zł i 266 zrealizowanych projektów to bilans dziesięciu lat Budżetu Obywatelskiego
Miasta Lublin. Realizacja kolejnych 41 projektów trwa w ramach jego aktualnej IX edycji (2023 rok). Dotychczas w BO głosowało 334 116 osób. W początkowych latach chętniej wybierano tradycyjną formę głosowania na papierowych kartach, w ostatnich zdecydowana większość osób wybiera elektroniczną wersję. W 2015 roku głosowało tak 58%, w 2016 – 36%, a w 2022 roku było to już 79%.

W 10. edycji Budżetu Obywatelskiego głosować może każda osoba, która jest na stałe zameldowana w Lublinie lub dopisała się do listy osób głosujących na projekty BO.
W tym celu wystarczy wypełnić oświadczenie znajdujące się na karcie do głosowania
w jednym z punktów. Każda osoba ma do dyspozycji 4 głosy: 2 na projekty dzielnicowe
i 2 na ogólnomiejskie.


W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, głosować można na dwa sposoby, tradycyjnie i za pośrednictwem internetu. Aby oddać głos w formie elektronicznej należy wejść na stronę lublin.eu
i kliknąć w zakładkę poświęconą głosowaniu. System poprosi o podanie imienia i nazwiska oraz 4 ostatnich cyfr numeru pesel. Aby potwierdzić głos należy wprowadzić numer telefonu komórkowego lub adres e-mail, na który przyjdzie wygenerowane indywidualnie hasło. Na jeden podany numer telefonu / e-mail może zagłosować maksymalnie 5 osób.

Głosując w wersji tradycyjnej należy osobiście wrzucić kartę do urny w wyznaczonym punkcie. Formularze dostarczone w imieniu osób trzecich nie będą przyjmowane. Dla wygody punkty do głosowania zlokalizowane będą w Biurach Obsługi Mieszkańców oraz filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Karta do głosowania wraz z listą lokalizacji punktów znajduje się na stronie lublin.eu.

Jednocześnie z głosowaniem ruszają konsultacje społeczne regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin. Za pośrednictwem formularza, można zgłaszać pomysły na odyfikację dotychczasowych zasad. Od 2 do 5 października Biuro Partycypacji Społecznej uruchomi dyżur telefoniczny. W godzinach 9.00-15.00 będzie można przekazać swoje propozycje zmian pod numerami telefonu: 81 466 25 60 i 81 466 25 63.

– Zachęcam do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących regulaminu Budżetu Obywatelskiego. To ważne, że aktywność mieszkańców i mieszkanek nie ogranicza się jedynie do zgłaszania pomysłów i głosowania na wybrane projekty. Razem dyskutujemy także o zasadach, na jakich oparte są te działania. Tak powinien wyglądać proces partycypacyjny – mówi Piotr Choroś, Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin.

W tym roku, po zeszłorocznych konsultacjach, zmianie ulegają dwie kwestie. Najważniejszy
z uwzględnionych postulatów mieszkańców, dotyczy zwiększenia kwoty na projekty dzielnicowe z 350 tys. do 400 tys. zł. Ideą wprowadzenia projektów dzielnicowych było zagwarantowanie realizacji w każdej z 27 dzielnic miasta projektów dotyczących potrzeb wspólnot lokalnych. Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia kompetencji Zespołu oceniającego projekty, by mógł on zmienić kategorię zgłoszonego projektu z dzielnicowego na ogólnomiejski, na wniosek właściwej terytorialnie Rady Dzielnicy.

Dodatkowo, jak co roku Miasto zachęca do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym jakości życia w dzielnicach Lublina oraz preferencji mieszkańców w zakresie priorytetów inwestycyjnych. Kwestionariusz ankiety podzielono na 3 części. Pierwsza z nich dotyczy Budżetu Obywatelskiego, druga zmian klimatycznych, zaś ostatnia warunków życia w dzielnicach Lublina. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje kilkanaście minut, a udział w badaniu jest anonimowy. Na uczestników czekają gadżety miejskie. Wygrywa co 10 osoba, która po wypełnieniu ankiety przekaże swój adres e-mail.

Źródła: Strefa Miast