Treści dostępne w serwisie zostały stworzone w komercyjnej współpracy z miastami

Planowane dochody Lublina w przyszłym roku przekroczą 3 mld zł. Wydatki sięgną 3,2 mld zł, w tym ponad 2,7 mld zł pokryje koszty bieżącego utrzymania miasta w zakresie m.in. szkół i przedszkoli, komunikacji miejskiej, dróg i zieleni.

Planowane dochody Lublina w przyszłym roku przekroczą 3 mld zł

Miasto przeznaczy na inwestycje ponad 491 mln zł (15,33 proc. wydatków ogółem). Blisko 32 mln zł trafi na realizację zadań w ramach projektu „Plan dla Dzielnic”, a 18,1 mln zł na Budżet Obywatelski Miasta Lublin.

W 2024 roku rezerwa celowa Rad Dzielnic wyniesie 8,1 mln zł.

Przed nami rok, w którym poznamy strategie rozwoju każdej z dzielnic Lublina i to właśnie im poświęcimy najwięcej uwagi. Realizując projekt „Plan dla Dzielnic” rozpoczynamy zmiany, które rozwiną lubelskie dzielnice tak, by jak najpełniej odpowiadały potrzebom mieszkanek i mieszkańców. Na zadania w dzielnicach, w ramach tego projektu, a także innych narzędzi partycypacyjnych przeznaczymy ze środków własnych blisko 60 mln zł. Ostatnie lata pokazały, jak nietrafione decyzje na szczeblu rządowym ograniczają potencjał dużych miast, pozbawiając je środków na nowe inwestycje, takie jak szkoły czy przedszkola. Wyniki wyborów dają nadzieję na zmianę, powrót do samodzielności finansowej samorządów i odblokowanie środków z Unii Europejskiej, które pozwolą na nowo zdynamizować rozwój naszych miast – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W 2024 roku Miasto przeprowadzi szereg zadań w dzielnicach i będzie kontynuowało działania w ramach modelu demokracji partycypacyjnej. Na realizację wniosków mieszkanek i mieszkańców w ramach projektu „Plan dla Dzielnic”, Miasto przeznaczy 32 mln zł na dzielnicowe inwestycje, w sumie w latach 2024-2026 będzie to ponad 76 mln zł.

W przyszłym roku ponad 18,1 mln zł trafi na realizację projektów Budżetu Obywatelskiego zarówno aktualnej 10. edycji BO (14,2 mln zł), jak i projektów z poprzednich lat. W ramach rezerwy celowej Rady Dzielnic otrzymają łącznie 8,1 mln zł (po 300 tys. zł na każdą z 27 dzielnic). Z kolei środki zarezerwowane na realizację projektów z Zielonego Budżetu wyniosą 1,6 mln zł, a z Inicjatywy lokalnej 500 tys. zł.

Pierwsze miejsce na liście wydatków przyszłorocznego budżetu Lublina, podobnie jak

w poprzednich latach, zajmą zadania z zakresu edukacji w kwocie ponad 1,2 mld zł. Miasto po raz kolejny dołoży rekordowo ponad 240 mln zł do zadań, które w ramach subwencji oświatowej powinien sfinansować budżet państwa. Natomiast na realizację wszystkich zadań z zakresu oświaty, łącznie z finansowaniem wydatków inwestycyjnych zaplanowano blisko 470 mln zł ze środków własnych budżetu miasta.

Budżet Lublina. Inwestycje będą kontynuowane

W 2024 roku działania Miasta koncentrować się będą na kontynuacji inwestycji już realizowanych lub tych, które są w trakcie opracowywania dokumentacji lub pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego, m.in. ze środków UE czy programów krajowych.

Największą kontynuowaną w przyszłym roku inwestycją drogową będzie budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 dofinansowana z Programu Inwestycji Strategicznych. Finansowanie otrzymała również budowa ulic Bliskiej i Skowronkowej oraz budowa przedłużenia ul. Węglarza i rozbudowa ul. Wallenroda. Środki trafią również na przebudowę kładki dla pieszych nad

ul. Filaretów oraz rozbudowę ul. Samsonowicza. Budowa budynków mieszkalnych w os. Felin uzależniona jest od uzyskania dofinansowania zewnętrznego. W 2024 roku planowana jest przebudowa ulic: Zorza, Montażowej, Pogodnej, Pliszczyńskiej, Janowskiej i Budowlanej, budowa ul. Sławinek i przebudowa ul. Kruszynowej dofinansowana z Programu Inwestycji Strategicznych.

Przyszłoroczny budżet zapewni środki na dalszą realizację Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej, przebudowę boiska przy ZSO nr 5 przy ul. Rzeckiego, budowę hal sportowych przy ZSTK i przebudowę boisk przy SP nr 30, SP nr 31, SP nr 51 i SP nr 16 oraz budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Berylowej. Zaplanowano również budowę windy i łącznika w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych przy ul. Hirszfelda oraz środki na przygotowanie budowy sali gimnastycznej dla potrzeb SP nr 15 w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Termomodernizacje przejdą budynki IV i V LO dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych. W przyszłym roku opracowana zostanie dokumentacja na nową siedzibę Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, której budowa zaplanowana jest w latach 2025-2027. Natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublin zabezpieczono środki na przygotowanie oraz budowę nowych szkół i przedszkoli w dzielnicach Ponikwoda i Węglin Południowy.

Pośród zaplanowanych wydatków budżet miasta rezerwuje środki na realizację wielofunkcyjnego obiektu sportowego z funkcją stadionu żużlowego. Kontynuowana będzie budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka. Przebudowany zostanie skwer Arcybiskupa Życińskiego i oficyna budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27.

Przyszłoroczny budżet obejmuje także kontynuację Programu Ograniczania Niskiej Emisji i dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej, system hybrydowy lub poprzez budowę pompy ciepła.

Miasto będzie kontynuować realizację miejskich programów profilaktycznych i zdrowotnych: program opieki paliatywnej i hospicyjnej, program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych, program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65. roku życia, program w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych „Jedz z głową”, świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego, a także dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą in vitro.

W 2024 roku kontynuowane będą inicjatywy oraz programy kulturalne, sportowe, społeczne i obywatelskie w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży o wartości ponad 3 mln zł. Natomiast w związku z ubieganiem się Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 w rezerwie celowej ujęto środki w kwocie 1,75 mln zł z przeznaczeniem na działania w tym zakresie.

W momencie uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy lub innych programów europejskich Miasto planuje przygotowanie lub rozpoczęcie realizacji zadań współfinansowanych w ramach perspektywy UE na lata 2021-2027, takich jak:

– budowa Parku na Błoniach, Parku Nadrzecznego, rewaloryzacja Parku Bronowickiego;

– utworzenie Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży;

– przebudowa Unii Lubelskiej wraz z mostami;

– przebudowa ul. Zana na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Nadbystrzyckiej;

– przebudowa i rozbudowa ul. Nałęczowskiej;

– przebudowa ul. Turystycznej (w granicach miasta) wraz z fragmentem ul. Mełgiewskiej oraz obiektami mostowymi;

– budowa węzła Trześniowska wraz ze skomunikowaniem z przystankiem PKP;

– rozbudowa systemu dróg rowerowych wraz z chodnikami i niezbędną infrastrukturą przystankową i okołoprzystankową w mieście oraz Systemem Informacji Pasażerskiej;

– rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem;

– zakup taboru komunikacji miejskiej, w tym autobusów wodorowych;

– termomodernizacje budynków Przedszkola nr 34 i Przedszkola nr 75.

Źródła: Strefa Miast