Treści dostępne w serwisie zostały stworzone w komercyjnej współpracy z miastami

O kolejny milion, do 4,5 mln zł, zwiększy się kwota zarezerwowana w tym roku na najpilniejsze naprawy i usprawnienia zgłaszane w ramach projektu Plan dla Dzielnic. Dodatkowe środki trafią też do rad dzielnic. Od przyszłego roku rezerwa celowa wzrośnie z 4,6 mln zł do ponad 8 mln zł.

Plan dla Dzielnic powstaje w trakcie spotkań i spacerów z mieszkańcami. Budżet rezerwy celowej w każdej dzielnicy zwiększy się ze 170 tys. do 300 tys. zł

Plan dla Dzielnic to miejski projekt, który ma stworzyć strategię rozwoju dla każdej z 27 dzielnic Lublina. Pierwszym etapem jego realizacji było 13 otwartych spotkań z mieszkańcami. Drugi etap to spacery dzielnicowe, podczas których władze miasta omawiają z radnymi dzielnicowymi i mieszkańcami tematy ze spotkań. Do tej pory odbyło się 19 spacerów w 19 dzielnicach.

Do zakończenia projektu pozostało jeszcze 8 spacerów. Ostatnim etapem są warsztaty dzielnicowe. Przed mieszkańcami jeszcze 14 spotkań. – Podczas spotkań zdiagnozowaliśmy wiele tematów, które dość szybko można rozwiązać. Dlatego do rezerwy Plan dla Dzielnic dokładamy więcej środków. Od przyszłego roku zwiększamy też kwotę rezerwy celowej, którą dysponują rady dzielnic, do ponad 8 mln, czyli niemal dwukrotnie – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Miasta Lublin.

Oznacza to, że rezerwa celowa każdej z 27 dzielnic miasta zwiększy się ze 170 tys. do 300 tys. zł. Rezerwa celowa to specjalnie utworzona, uchwalana corocznie w budżecie miasta, kwota na budowy, remonty, naprawy, inicjatywy kulturalne i sportowe. O jej rozdysponowaniu decyduje rada dzielnicy.

W zeszłym roku miasto rozpoczęło realizację najpilniejszych postulatów zgłaszanych przez mieszkańców w Planie dla Dzielnic. Do tej pory wydano na to ok. 4,6 mln zł. Władze miasta chcą zwiększyć te środki o 1,4 mln zł. Tym samym łączna kwota przeznaczona na zadania realizowane w ramach projektu wzrośnie do ok. 5,5 mln zł, z czego ponad 1 mln zł wydano już w 2022 r.

Większość zgłaszanych podczas spotkań postulatów dotyczy infrastruktury drogowej. Do tej pory udało się poprawić nawierzchnię, chodniki i oświetlenie kilkudziesięciu ulic. Wprowadzono wiele rozwiązań zwiększających poziom bezpieczeństwa, m.in. zmiany w organizacji ruchu, progi zwalniające. Zgłaszano wiele mniejszych inicjatyw, jak zagospodarowanie skweru, prace porządkowe. Miasto przekazało też środki na remonty placówek oświatowych. Aktualne informacje na stronie: www.plandladzielnic.lublin.eu.

Źródła: Strefa Miast