Treści dostępne w serwisie zostały stworzone w komercyjnej współpracy z miastami

Ogrody deszczowe i akcja inspirująca do odłożenia telefonów komórkowych - te pomysły Lublina zostały wyróżnione i dostrzeżone w całej Polsce. Miasto Lublin otrzymało dwie nagrody 4. edycji konkursu Innowacyjny Samorząd Serwisu Samorządowego PAP w którym co roku nagradzane są najbardziej nowatorskie pomysły samorządów.

Miasto Lublin otrzymało dwie nagrody 4. edycji konkursu Innowacyjny Samorząd Serwisu Samorządowego PAP

– Obecnie od administracji samorządowej wymaga się podejmowania nowatorskich działań wykraczających poza przyjęty wachlarz sposobu świadczenia usług publicznych. W Lublinie od lat szukamy takich pionierskich rozwiązań na wszystkich płaszczyznach: nowych technologii, inwestycji, cyberbezpieczeństwa, komunikacji, efektywności energetycznej, ale też gospodarki komunalnej, zieleni, ochrony środowiska, w sferze społeczno-kulturalnej i oświacie. Staramy się, aby wdrażane przez nas pomysły miały realny wpływ na sprawniejsze funkcjonowanie całego miasta, ale przede wszystkim ułatwiały życie mieszkańcom i mieszkankom. Otrzymane nagrody to dla nas wielka satysfakcja i kolejne potwierdzenie wysokiej jakości miejskich usług w Lublinie –powiedział Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Ogrody deszczowe. Dobrze nawodnione miasto

Miasto Lublin otrzymało 2. nagrodę w kategorii duże miasta za projekt Zielonego Budżetu „Ogrody deszczowe. Dobrze nawodnione miasto”, czyli tworzenie nasadzeń roślin zatrzymujących wodę w gruncie i gromadzących ją podczas intensywnych opadów. Takich rozwiązań w 2022 r. powstały cztery – jeden na terenie Parku Jana Pawła II oraz trzy w pasie drogowym ul. Ochotniczej. Ogrody deszczowe w Lublinie tworzone są z projektu Zielonego Budżetu „Ogrody deszczowe. Dobrze nawodnione miasto”, którego celem jest popularyzacja wśród mieszkańców Lublina wiedzy na temat zmian klimatu, zieleni miejskiej i gospodarowania wodą.

Z ponad 40 pomysłów wybrano osiem lokalizacji, dla których zaprojektowano obiekty małej retencji, a do realizacji wybrano dwie lokalizacje. Nasadzenia roślin wykonano wiosną 2022 r. w ramach otwartych warsztatów w terenie. Odbyły się również webinaria związane z tematyką zmian klimatu, zieleni miejskiej oraz małej retencji i ogrodów deszczowych, powstał „Poradnik budowy ogrodów deszczowych” i elektroniczna broszura poświęcona tworzeniu ogrodów deszczowych i ich znaczeniu dla krajobrazu miejskiego. Miasto kontynuuję akcję zakładania takich ogrodów w ramach akcji „Zielone Serce Miasta” – w tym roku takie obiekty powstaną m.in. na ul. Obrońców Pokoju.

Inspiruje nas rozmowa

Doceniono także wspólną akcję Miasta i lubelskich restauracji „Inspiruje nas rozmowa”. Projekt, który otrzymał wyróżnienie, polegał na zachęceniu do odłożenia telefonu i wspólnego spędzenia czasu podczas posiłku. Na stolikach w kilkunastu lubelskich restauracjach pojawiły się specjalne schowki na telefony, jako odpowiedź na utrwalające się zjawisko korzystania z urządzeń mobilnych w towarzystwie innych osób. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w akcji, po zajęciu miejsc w danej restauracji, mogły poprosić kelnera o umieszczenie telefonu w schowku i zamknięcie go na kluczyk. Urządzenia były dostępne z powrotem po otrzymaniu rachunku ze specjalnym rabatem za udział w akcji.

Źródła: Strefa Miast