Treści dostępne w serwisie zostały stworzone w komercyjnej współpracy z miastami

Chcesz pomóc naszej planecie? Jeżeli masz 18–25 lat i interesujesz się problemami związanym z ekologią, możesz wziąć sprawy w swoje ręce! Do 13 czerwca trwa nabór do Kampusu Kreatywnego Direction Earth/Space.

Uczestnicy kampusu będą rozwijać projekty w interdyscyplinarnych zespołach, pod okiem doświadczonych mentorów i ekspertów.

Uczestnicy kampusu wezmą udział w przygotowaniu projektów w oparciu o dane satelitarne. Informacje pozyskiwane przez satelity mogą pomóc w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i poprawić jakość życia na Ziemi. Możliwości ich zastosowania są ogromne, dotyczą bardzo różnych dziedzin: od nauki i technologii przez biznes oraz edukację aż po kulturę i sztukę.

Można teraz dołączyć do grona młodych twórców poszukujących rozwiązań dla najbardziej palących ekologicznych i społecznych wyzwań. Organizatorzy Kreatywnego Direction Earth/Space szukają osób w wieku 18–25 lat, które interesują się nauką lub możliwościami jej połączenia z innymi dziedzinami, takimi jak kultura, inżynieria, przedsiębiorczość, edukacja, sztuka.

Uczestnicy kampusu będą rozwijać projekty w interdyscyplinarnych zespołach, pod okiem doświadczonych mentorów i ekspertów. Zadaniem grup będzie zaprojektowanie i przetestowanie nowych rozwiązań w ramach jednej z czterech ścieżek tematycznych: Z pola na widelec, Miejski stres, Czyste powietrze i Wyzwania klimatyczne. Wiedza z zakresu obserwacji Ziemi nie jest wymagana. Jak pracować z danymi satelitarnymi uczestnicy dowiedzą się podczas wykładów, warsztatów oraz od mentorów z Polski i zagranicy.

Kampus odbędzie się w formule hybrydowej. W lipcu i sierpniu grupy będą pracowały online, we wrześniu spotkają się na finałowy pięciodniowy design sprint w Lublinie. Szczegóły dostępne są na stronie: www.directionearth.space/creative-campus-pl.

Kampus odbywa się w ramach inicjatywy Europejskiej Agencji Kosmicznej pod nazwą Direction Earth/Space realizowanej w partnerstwie z Europejską Stolicą Młodzieży – Lublin 2023.

Źródła: Strefa Miast