Treści dostępne w serwisie zostały stworzone w komercyjnej współpracy z miastami

Do 11 grudnia można składać oferty w konkursie na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki w ramach programu „Dzielnice kultury”. Ogłoszony przez miasto konkurs ma nie tylko wzbogacić propozycje kulturalne dla poszczególnych dzielnic Lublina, ale także uaktywnić jej organizatorów i twórców.

Miasto kładzie nacisk na inicjatywy zwiększające uczestnictwo młodych ludzi w kulturze.

– „Dzielnice kultury” to jedno z priorytetowych zadań, w realizację którego organizacje pozarządowe angażują się od wielu lat. Dzięki ich pomysłom i działaniom mamy bogatą ofertę kulturalną w dzielnicach, w tym wiele propozycji z zakresu edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji.

Program zakłada realizację przedsięwzięć o zasięgu lokalnym. Mogą to być działania z zakresu edukacji kulturalnej, inicjatywy integrujące mieszkańców, aktywizujące i włączające ich w czynne uczestnictwo w kulturze, wzbogacające oferty wydarzeń artystycznych i kulturalnych w poszczególnych dzielnicach.

W konkursie jako priorytetowe traktowane będą: cykliczne projekty całorocznych działań z zakresu edukacji kulturalnej, projekty dotyczące akcji Zima w mieście i Lato w mieście, propozycje wspierające integrację osób i grup o różnych tożsamościach narodowych i etnicznych.

Miasto kładzie nacisk na inicjatywy zwiększające uczestnictwo młodych ludzi w kulturze. Dlatego preferowane będą projekty skierowane do młodzieży i aktywizujące ją do działania na rzecz rozwoju kultury w dzielnicy, m.in. z zakresu edukacji kulturalnej i integracji międzypokoleniowej. Przewidywano wsparcie projektu obejmującego zorganizowanie we wszystkich dzielnicach otwartego naboru indywidualnych inicjatyw kulturalnych pod hasłem „Młodzież inspiruje dzielnice”. Na realizację tych działań miasto przeznaczyło 800 tys. zł.

Konkursowe oferty na zadania realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. są przyjmowane do 11 grudnia do godz. 15.30. Należy je złożyć za pomocą platformy internetowej WItkac (www.witkac.pl), a także w formie papierowej (zgodnej z wersją przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na ePUAP.

Źródła: Strefa Miast