Treści dostępne w serwisie zostały stworzone w komercyjnej współpracy z miastami

Telefoniczne porady, dyżury specjalistów, do tego specjalnie organizowane warsztaty. To dzieje się w ramach akcji wspierającej osoby dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie. W Lublinie rusza kolejna odsłona kampanii „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”.

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Kampania będzie realizowana od 25 listopada do 10 grudnia. Termin nie jest przypadkowy. 25 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

– W walce z przemocą w rodzinie niezbędne jest działanie wielu instytucji i specjalistów. Koordynowana przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie kampania odbywa się z udziałem nie tylko miejskich instytucji działających na rzecz osób potrzebujących wsparcia, ale także policji, prokuratury, adwokatów i organizacji społecznych – mówi Monika Lipińska, zastępczyni prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Probostwo 6A zorganizowało dyżury prawne: 28 listopada w godz. 13.00–15.00, 30 listopada w godz. 12.00–13.00, 5 grudnia w godz. 11.00–13.00, 7 grudnia w godz. 13.00–15.00 oraz dyżury psychologiczne: 27 listopada w godz. 11.00–14.00, 29 listopada w godz. 10.00–12.00, 1 grudnia w godz. 15.00–17.00, 5 grudnia w godz. 13.00–15.00, 8 grudnia w godz. 13.00–15.00.

Do pracownika socjalnego Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Północnej 3 mogą się zgłaszać wszystkie osoby korzystających ze wsparcia CIK i ich rodziny. Będzie on dyżurował: 29, 30 listopada i 1 grudnia w godz. 10.00–12.30, 4 grudnia w godz. 10.00–12.00. Psycholog Centrum Interwencji Kryzysowej będzie pełnił dyżur w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Bursaki 17.

Pracownicy Sekcji ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MOPR będą udzielać porad w siedzibie Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3. Dyżury odbędą się 28 listopada i 8 grudnia w godz. 10.00–12.00. Dodatkowo będą pełnić dyżury 27 i 29 listopada w godz. 9.00–11.00 w Katolickim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE przy ul. Bernardyńskiej 5.

Szczegóły dotyczące warsztatów i dyżurów prawników oraz specjalistów, które odbędą się w Sekcji ds. Przeciwdziałania Przemocy MOPR przy ul. Głębokiej 11, znajdują się na stronie: https://lublin.eu/mieszkancy/rodzina/aktualnosci/miasto-wspolnie-przeciw-przemocy-ze-wzgledu-na-plec,288,1372,1.html.

Tu możesz zadzwonić

Dyżury telefoniczne zorganizują pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Fundusz Obrony Życia.

• Dyżur pracownika socjalnego: 27 listopada w godz. 9.00–11.00, tel. 510 378 940,

• Dyżur osoby duchownej: 28 listopada, w godz. 10.00–12.00, tel. 510 378 960,

• Dyżur pracownika socjalnego: 29 listopada w godz. 16.00-18.00, tel. 510 378 940,

• Dyżur prawnika: 29 listopada w godz. 18.00–20.00, tel. 782 171 818

Źródła: Strefa Miast