Treści dostępne w serwisie zostały stworzone w komercyjnej współpracy z miastami

Dobiega końca I etap budowy Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych w Nowej Hucie. Powstają tam instalacje przetwarzania plastiku. Zakład jest pierwszym z czterech obiektów, które stworzą Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie.

Całkowity koszt budowy Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych (I etapu Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych) jest szacowany na 245 mln zł.

Inwestycja ma chronić środowisko naturalnego i bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa. Budowa Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych jest realizowana etapami. Powstaje na działce o powierzchni prawie 7 ha wewnątrz kombinatu Huty ArcelorMittal Poland SA w Nowej Hucie.

Podczas I etapu, który ma się zakończyć się w I kwartale 2024 r., planowane jest wybudowanie Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych, hali magazynowej odpadów komunalnych, budynków zaplecza socjalnego, administracyjno-biurowego oraz portierni. Powstanie też niezbędna infrastruktura towarzysząca, w tym droga od ul. Igołomskiej i drogi wewnętrzne, place manewrowe, parkingi, zewnętrzne instalacje sanitarne. W kolejnych etapach wzniesione zostaną zakłady odzysku odpadów komunalnych oraz odzysku odpadów wielkogabarytowych, punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dowożonych przez właścicieli krakowskich nieruchomości.

Całkowity koszt budowy Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych (I etapu Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych) jest szacowany na 245 mln zł. Na realizację tego etapu MPO pozyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 149,5 mln zł w formie pożyczki i 30 mln w formie dotacji. 25 lipca aneks do umowy na dofinansowanie inwestycji podpisali: prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, prezes zarządu MPO Henryk Kultys oraz zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dominik Bąk.

Źródła: Strefa Miast