Treści dostępne w serwisie zostały stworzone w komercyjnej współpracy z miastami

Tramwajem z Kleparza na Plac Inwalidów? Wszystko zależy od mieszkańców. Do 9 grudnia trwają konsultacje społeczne, w których krakowianie mogą wypowiedzieć się, jak oceniają pomysł poprowadzenia linii tramwajowej przy alei Słowackiego. Nowa linia tramwajowa miałaby 850 metrów długości. Z jednej strony ma połączyć się z ulicą Długą i Kamienną, a z drugiej z ul. Karmelicką i Królewską.

Budowa nowej linii tramwajowej na odcinku pomiędzy Placem Inwalidów a Nowym Kleparzem ma wspomóc torowisko na ul. Karmelickiej.

Budowa nowej linii tramwajowej na odcinku pomiędzy Placem Inwalidów a Nowym Kleparzem ma wspomóc torowisko na ul. Karmelickiej. W przypadku awarii tramwaju przy Teatrze Bagatela, możliwe będzie poprowadzenie trasy objazdowej bez konieczności zbędnego wydłużenia drogi tramwajów.

7 wariantów przebiegu linii tramwajowej

Na przebieg torowiska przygotowano aż 7 wstępnych wariantów. Projekty musiały uwzględnić nie tylko zachowanie zieleni i reprezentacyjnego charakteru ulicy, ale równocześnie miały odciążyć mieszkańców rejonu Alei Trzech Wieszczów od obecnego hałasu i zanieczyszczeń. Najważniejsze w powstającej koncepcji ma być pierwszeństwo komunikacji miejskiej przed ruchem publicznym. Projekty obejmują przeprowadzenie tramwaju zarówno obok jezdni, jak i w tunelu pod Alejami.

Koncepcja zawiera zakres przebudowy i rozbudowy układu drogowego (m.in. al. Mickiewicza, Słowackiego, ulic: Królewskiej, Karmelickiej, Długiej, Prądnickiej i Kamiennej wraz ze skrzyżowaniami) oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Opracowania uwzględniają także potrzeby ruchu: pieszego (w tym niepełnosprawnych), rowerowego i komunikacji zbiorowej.

Warianty zostały opracowane przez firmę Sweco Polska.

Kiedy można zabrać głos w konsultacjach?

Mieszkańcy mogą wypowiedzieć się telefonicznie, osobiście oraz za pomocą formularzy elektronicznych i papierowych.

Harmonogram konsultacji:

Telefoniczne dyżury ekspertów pod numerami telefonów 607 962 010 i 12 616 89 24:

● 22 listopada w godz od 10.00 do 11.00

● 5 grudnia w godz. od 16.00 do 17.00.

1 grudnia, przewidziano spotkanie z mieszkańcami. Rozpocznie się ono o godz. 17.30 w XX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Szlak 5.

Uwagi, opinie oraz propozycje rozwiązań można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego do 9 grudnia.

Formularz można przekazać:

● w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: gk.umk@um.krakow.pl

● pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków

● poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje dotyczące koncepcji budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów”.

Formularz konsultacyjny, a także prezentacje dotyczące wariantów budowy linii tramwajowej dostępne są na stronie internetowej obywatelski.krakow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Źródła: Strefa Miast