Treści dostępne w serwisie zostały stworzone w komercyjnej współpracy z miastami

Stacja monitoringu jakości powietrza w Krakowie, która dotychczas znajdowała się przy ul. Dietla, przeprowadziła się na ul. Kamieńskiego. Decyzja o zmianie jej miejsca wynika z przebudowy ulicy i reorganizacji ruchu drogowego na tym obszarze.

Na terenie Krakowa działa osiem referencyjnych stacji monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ)

Na terenie Krakowa działa osiem referencyjnych stacji monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Są one podstawowym narzędziem rozpoznawania zagrożeń związanych z zanieczyszczaniem powietrza. Na podstawie zebranych przez nie informacji można obserwować i kontrolować skuteczność podejmowanych przez miasto działań.

Lokalizacja urządzeń nie jest przypadkowa i zależy od rodzaju danej stacji. Pierwszy z nich to stacje tła miejskiego, które zbierają dane dotyczące określonych obszarów Krakowa. Znajdują się przy ul. Bujaka, ul. Złoty Róg, na osiedlach Piastów i Swoszowice przy ul. Lusińska. Dzięki monitoringowi tła miejskiego możliwe jest prowadzenie oceny narażenia zdrowia ludzi na zanieczyszczenia takie jak: SO2, NO2, NO, NOx, CO, benzen, pył PM10, pył PM 2.5 oraz As, Cd, Ni, Pb i B(a)P w pyle PM10.

Drugi rodzaj to stacje przemysłowe. Znajdują się w pobliżu obszaru przemysłowego i ich rolą jest kontrolowanie stężeń zanieczyszczeń powietrza pochodzących z emisji przemysłowej. W Krakowie mieszczą się przy ul. Bulwarowej oraz na os. Wadów.

Mamy jeszcze tzw. stacje komunikacyjne, które badają stan jakości powietrza w ciągach komunikacyjnych. W Krakowie są one przy al. Krasińskiego i teraz przy ul. Kamieńskiego. To właśnie ta ostatnia została przeniesiona z ul. Dietla, gdzie podczas prac remontowych przestała spełniać kryteria lokalizacyjne dla stacji komunikacyjnej.

Źródła: Strefa Miast