Konferencją w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” Kraków zainaugurował nowy projekt profilaktyczno-edukacyjny, będący odpowiedzią na niepokojące zjawisko wczesnej inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży.

Ogarniam Życie

W realizację projektu zaangażowane są Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, samorządowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Wydział Edukacji UMK, a także Wodociągi Miasta Krakowa.

Pod hasłem „#Ogarniam życie” realizowane będą zróżnicowane działania, zarówno uświadamiające o zagrożeniach związanych z używaniem alkoholu przez dzieci i młodzież, takich jak podejmowanie zachowań ryzykownych czy narażanie się na rozwój choroby alkoholowej, jak i promujące zdrowy styl życia i odpowiedzialną rozrywkę.

Pierwszym większym wydarzeniem zorganizowanym w ramach projektu była konferencja, która odbyła się 24 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza”. Przedstawiciele MCPU zaprezentowali podczas niej wyniki badań dotyczących częstotliwości i skali spożywania alkoholu przez uczniów krakowskich szkół, z kolei reprezentanci Młodzieżowej Rady Krakowa podjęli temat uzależnień wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. Część spotkania poświęcono też dobrym praktykom, które mogą chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniem od alkoholu, substancji psychoaktywnych i innych używek, a także wzmacniać u młodych poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie i rozwój.

Projekt przewiduje długofalowe działania, w które aktywnie włączyć się mają krakowskie szkoły, placówki i instytucje działające w obszarze kultury, sportu i turystyki. Mile widziane jest również zaangażowanie rozmaitych środowisk pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą.

Źródła: Strefa Miast