Niedawno utworzony w ramach budżetu obywatelskiego Fabryczny Ogród Krakowian może znacząco zwiększyć swoją powierzchnię. Miasto stara się o rozszerzenie terenów zielonych na kolejne 1,2 hektara

Fabryczny Ogród Krakowian to przykład, jak można przekształcać tereny poprzemysłowe

Miasto Kraków prowadzi rozmowy ze spółką PKP SA w sprawie pozyskania do zasobu gminy prawa do użytkowania wieczystego działek przy ul. Fabrycznej. Jeśli negocjacje się powiodą, to w przyszłości istniejący park w tym rejonie miasta może powiększyć się o ok. 1,2 hektara.

Przypomnijmy, że od lipca mieszkańcy mogą korzystać z Fabrycznego Ogrodu Krakowian. Nowy park jest wyjątkowym miejscem, które jeszcze kilka lat temu było parkingiem, a stało się parkiem. Teren poprzemysłowy dzięki zaangażowaniu mieszkańców zamienił się w miejsce wypoczynku dla nich. Projekt zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.

Ogród został założony w miejscu Państwowej Wytwórni Wódek z lat 20. i 30. XX wieku oraz późniejszej destylarni Polmos SA. Miejsce jest przykładem pokazującym, w jaki sposób przekształcać tereny poprzemysłowe, tak aby gwarantowały zrównoważony rozwój naszych miast.

Zrealizowany projekt miał na celu zabezpieczenie istniejących walorów przyrodniczych, a także zwiększenie dostępności terenów zieleni dla mieszkańców Krakowa. W ogrodzie zastosowano rozwiązania mające na celu retencję wody opadowej – ogród deszczowy oraz altanę z zielonym dachem. Posadzono także kilka tysięcy nowych roślin. Pojawiły się urządzenia do zabawy i rekreacji.

Źródła: Strefa Miast