Treści dostępne w serwisie zostały stworzone w komercyjnej współpracy z miastami

Gdańsk się rozwija i od czasu do czasu należy dokonać korekty granic dzielnic. Jak to zrobić? Mieszkańcy podczas konsultacji społecznych zaplanowanych od 5 do 20 lutego wypowiedzą się w sprawie zmiany statutów dzielnic Brętowo, Jasień, Piecki-Migowo, Siedlce, Ujeścisko-Łostowice i Wzgórze Mickiewicza.

Skorygowanie granic może mieć wpływ na środki finansowe dzielnic. Dla mieszkańców terenów granicznych może to także oznaczać zmianę reprezentantów, na których będą głosować w wyborach do Rady Miasta i Rady Dzielnicy.

Skorygowanie granic może mieć wpływ na środki finansowe dzielnic. Dla mieszkańców terenów granicznych może to także oznaczać zmianę reprezentantów, na których będą głosować w wyborach do Rady Miasta i Rady Dzielnicy.

Podczas konsultacji mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię na specjalnie przygotowanym formularzu. Należy go wypełnić i dostarczyć w formie papierowej lub elektronicznej. Elektroniczny formularz należy wysłać mailem na adres: konsultacje@gdansk.gda.pl. Papierowy można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, z dopiskiem „Konsultacje – zmiana statutów dzielnic”.

W formularzu trzeba będzie podać imię i nazwisko, adres oraz wypełnić oświadczenie, że jest się mieszkańcem obszaru, którego dotyczą zmiany. Następnie będzie można przeczytać dokładny opis przebiegu nowej granicy i zobaczyć to oznaczenie na mapie. Wówczas będzie można zaznaczyć opcję „tak”, „nie” lub „nie mam zdania”.

Dodatkowo odbędą się trzy spotkania z mieszkańcami, podczas których również będzie można wypełnić formularz. Spotkanie dotyczące Brętowa i Jasienia odbędzie się 13 lutego w godz. 17.30–19.30 w SP 38, ul. Leśna Góra (korytarz szkolny). Mieszkańcy dzielnic Piecki-Migowo i Ujeścisko-Łostowice są zaproszeni 15 lutego w godz. 17.30–19.30 do VIII LO, ul. Kartuska 128 (korytarz pawilonu). Siedlce i Wzgórze Mickiewicza mają spotkanie 12 lutego w godz. 17.30–19.30 w SP 1, ul. Poli Gojawiczyńskiej 10 (sala teatralna).

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób, które wezmą w nich udział. Po ich zakończeniu wyniki konsultacji zostaną przedstawione prezydent miasta. Następnie będzie opracowany raport, z którym zapozna się Rada Miasta Gdańska.

Źródła: Strefa Miast