Treści dostępne w serwisie zostały stworzone w komercyjnej współpracy z miastami

Muzeum Gdańska rozpoczyna skanowanie zabytkowej figury króla Kazimierza Jagiellończyka z Dworu Artusa. Przygotowana na podstawie modelu komputerowego kopia tej ponaddwumetrowej rzeźby znajdzie się na nowej wystawie stałej w Twierdzy Wisłoujście.

Figura Kazimierza Jagiellończyka powstała na zamówienie Bractwa Malborskiego prawdopodobnie za czasów panowania Zygmunta I Starego.

Figura Jagiellończyka została już otoczona stelażem z naniesionymi punktami referencyjnymi i zeskanowana laserem niebieskim. Dzięki temu uzyskano trójwymiarowy model zabytku, który posłuży do wydruku 3D. Replika zostanie pomalowana i ozdobiona na wzór oryginału.

– Figura króla Kazimierza Jagiellończyka została ufundowana w 1540 r. przez gdańszczan z wdzięczności za wyswobodzenie spod jarzma krzyżackiego. Jest to cenne dziedzictwo materialne świadczące o żywej pamięci o wspólnej walce gdańszczan i Korony Królestwa Polskiego przeciw zakonowi krzyżackiemu – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska. – Postanowiliśmy, że to właśnie od Kazimierza Jagiellończyka będzie rozpoczynać się wizyta w Twierdzy Wisłoujście. Ten obszar był najpewniej wykorzystywany w XI/XII wieku do kontroli żeglugi przez Słowian, a następnie przez krzyżaków. To właśnie dzięki Jagiellonowi i wystawionemu przez niego Wielkiemu Przywilejowi dla miasta w okresie wojny trzynastoletniej zawdzięczamy to, że taka fortyfikacja w ogóle powstała.

Jednym z postanowień przywileju królewskiego z 15 maja 1457 r. obszar Wisłoujścia został przekazany Gdańskowi. Od lat 90. XV w., gdy wybudowano ceglaną wieżę, stopniowo powstała jedyna nowożytna morska fortyfikacja Rzeczypospolitej. Od 2018 r. twierdza jest wpisana na listę Pomników Historii RP.

Fakty o rzeźbie Jagiellończyka

Figura ma 2,1 m wysokości

Wykonana jest z drewna polichromowanego i złota

Powstała na zamówienie Bractwa Malborskiego prawdopodobnie za czasów panowania Zygmunta I Starego.

Bractwo Malborskie założyli kombatanci wojny trzynastoletniej

Pierwotnie król w rękach trzymał tarczę, a dookoła niego znajdowały się mniejsze rzeźby przedstawiających czterech z sześciu synów króla (pominięto św. Kazimierza i Fryderyka, kardynała Polski i Litwy). Tarcza i rzeźby synów zaginęły po II wojnie światowej

Źródła: Strefa Miast