Treści dostępne w serwisie zostały stworzone w komercyjnej współpracy z miastami

Chcesz mieć wpływ na to, jak Gdańsk będzie wyglądał w najbliższych latach? Weź udział w konsultacjach społecznych projektu Programów Rozwoju 2030.

Konsultacje społeczne Programów Rozwoju rozpoczęły się 16 października, potrwają do 19 listopada. Do tego dnia mieszkańcy Gdańska i interesariusze społeczno-gospodarczy mogą zgłaszać do nich uwagi.

Konsultacje społeczne Programów Rozwoju rozpoczęły się 16 października, potrwają do 19 listopada. Do tego dnia mieszkańcy Gdańska i interesariusze społeczno-gospodarczy mogą zgłaszać do nich uwagi.

Programy Rozwoju służą wdrażaniu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus z 2022 r. Wyznaczają kierunki działań, które w najbliższych latach pozwolą zrealizować cztery cele strategiczne: Zielone Miasto, Wspólne Miasto, Dostępne Miasto i Innowacyjne Miasto. Programy Rozwoju bardziej szczegółowo niż strategia opisują oczekiwane rezultaty i sposoby ich osiągania. Wskazują również planowane nakłady finansowe oraz sposób pomiaru uzyskanych efektów.

Uwagi do projektu można zgłaszać za pośrednictwem formularza, który trzeba dostarczyć na jeden z czterech sposobów. Po pierwsze, formularz można wypełnić online na stronie internetowej: www.gdansk.pl/strategia. Po drugie, można go w formacie edytowalnych plików tekstowych przesłać pocztą elektroniczną na adres: strategia@gdansk.gda.pl, wpisując w tytule „Konsultacje społeczne Programów Rozwoju 2030”.

Kolejny sposób to pobranie papierowej wersji formularza, wypełnienie i dostarczenie go do 19 listopada do jednego z trzech Zespołów Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Są to: ZOM nr 1, ul. Partyzantów 74 (wrzutnia na korespondencję lub pok. 103), ZOM nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12 (wrzutnia na korespondencję lub pok. 40), ZOM nr 4, ul. Wilanowska 2 (wrzutnia na korespondencję lub punkt informacji). ZOM-y pracują w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 8.00–16.00, w środy w godz. 8.00–17.00, w piątek w godz. 8.00–15.00. O terminowym dostarczeniu formularza decyduje data złożenia.

Wreszcie można wypełniony formularz wysłać pocztą na adres: Urządu Miejski w Gdańsku, Wydział Polityki Gospodarczej, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk (o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data jej nadania do 19 listopada 2023 r.).

Uwagi do projektu dokumentu Programy Rozwoju 2030 będzie można również przekazać na otwartych spotkaniach z mieszkańcami i interesariuszami. Wstęp na nie jest wolny. Pierwsze z nich odbędzie się już jutro w Kunszcie Wodnym przy Targu Rakowym 11 w godzi. 10.00–14.00. Przy okazji przygotowano wiele atrakcji dla dzieci, w tym warsztaty kreatywne „Zaprojektuj swój Gdańsk”. Drugie spotkanie odbędzie się 6 listopada.

Źródła: Strefa Miast