Treści dostępne w serwisie zostały stworzone w komercyjnej współpracy z miastami

Zima to trudny okres dla osób bezdomnych. Gdy tylko zauważymy takie osoby przebywające w miejscach niemieszkalnych, dajmy znać służbom. Wystarczy jeden telefon lub użycie specjalnej aplikacji, a potrzebujący otrzymają kompleksową ofertę wsparcia.

Aplikacja Arrels jest prosta w obsłudze i ułatwia streetworkerom dotarcie do osób potrzebujących

W Gdańsku działania pomocowe na rzecz osób doświadczających bezdomności są prowadzone przez cały rok. W okresie jesiennym i zimowym są one szczególnie zintensyfikowane, a wsparcie oferują pracownicy socjalni miejskiego ośrodka pomocy rodzinie oraz sześcioro streetworkerów Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta koło gdańskie. Ich działania wspierają też funkcjonariusze straży miejskiej i Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Osoba w kryzysie bezdomności może skorzystać m.in. ze schronienia, pomocy żywnościowej, rzeczowej, finansowej i specjalistycznej. Zwłaszcza w okresie jesiennym i zimowym ważne, by wsparcie przyjęła. Decyzja należy do potrzebującego. W gdańskich schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych są wolne miejsca. Na zlecenie miasta placówki te prowadzą organizacje pozarządowe.

Od lipca 2018 roku działa w mieście aplikacja Arrels, która umożliwia szybkie przekazanie streetworkerowi informacji m.in. o lokalizacji potrzebujących, ich płci, przybliżonym wieku i czy np. towarzyszą im zwierzęta. Dzięki tym wiadomościom można szybko dotrzeć do osób doświadczających bezdomności z konkretną ofertą wsparcia. Arrels jest bezpłatna, można ją pobrać np. „ze sklepu” w smartfonie.

Widząc w mieście osobę doświadczającą problemu, najlepiej powiadomić:

· pracowników Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (pon., wt. i czw. w godz. 7.30 do 15.30, śr. w godz. 8.00 do 17.00, pt. w godz. 7.30 do 14.30),

· straż miejską w Gdańsku, tel. 986,

· lub policję, tel. 112 (w przypadkach interwencyjnych).

Wszystkie zgłoszenia są sprawdzane. Każde może uratować zdrowie i życie potrzebującego.

Źródła: Strefa Miast
Tags:
  • aplikacja
  • bezdomni